Назад

Детска градина № 88 „Детски рай”, район "Искър" (английски език, плуване, футбол, народни танци)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 88 ,,Детски рай“ 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 88 „Детски рай”, район "Искър", за: английски език, плуване, футбол, народни танци.