Обратно Детска градина № 59 „Елхица”, район "Младост" (латино танци)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2021/2022 г., учебната 2022/2023 г., учебната 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 59 „Елхица”, район "Младост", за: латино танци.