Обратно Детска градина № 51 „Щурче”, район "Илинден" (йога, модерни танци, плуване, английски език, български народни танци, спортно-подготвителни и двигателни дейности, визуални изкуства и арттерапия)

 
Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ № 51 „Щурче”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 51 „Щурче”, район "Илинден", за: