Назад

Детска градина № 26 „Калина”, район "Младост" (английски език, подвижни игри с топка, изящно изкуство с арттерапия, балет, народни танци, латино танци, логопед)

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности, които не са дейност на ДГ  № 26 „Калина”, район "Младост", за учебната 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 г.


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 26 „Калина”, район "Младост", за: английски език, подвижни игри с топка, изящно изкуство с арттерапия, балет, народни танци, латино танци, логопед.