Назад

Детска градина № 175 „Слънчеви лъчи”, район "Лозенец" (английски език, логопед, приложни изкуства, спортно-подготвителни и двигателни дейности, танци)


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 175 „Слънчеви лъчи” извън основните форми на педагогическо взаимодействие 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 175 „Слънчеви лъчи”, район "Лозенец", за: