Назад

Детска градина № 111 „Корабче”, район "Лозенец" (спортни и модерни танци, английски език, народни танци и ритмика )

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 111 „Корабче”, район "Лозенец", за: