Назад

Детска градина № 107 „Бон-бон”, район "Красно село" (английски език, йога, народни и модерни танци)

 

Обява за конкурс по документи за провеждане на  допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в  ДГ № 107 „Бон-бон”, район "Красно село", за учебната 2021/2022, учебната 2022/2023, учебната 2023/2024 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 107 „Бон-бон”, район "Красно село", за: английски език, йога, народни и модерни танци.