Назад

Детска градина № 86 „Асен Босев”, район "Люлин"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020 г.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 86 „Асен Босев”, район "Люлин" за: приложни изкуства, футбол.