Назад

Детска градина № 59 „Елхица”, район "Младост"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за провеждане на дейности извън държавните образователни стандарти за предучилищно образование в ДГ № 59 „Елхица”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 59 „Елхица”, район "Младост", за:

- Логопед.