Назад

Детска градина № 39 „Пролет”, район "Овча купел"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 39 „Пролет”, район "Овча купел" за: английски език.