Назад

Детска градина № 22 „Великденче”, район "Люлин"

 

Обява относно за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в Детска градина № 22 „Великденче“, гр. София

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 22 „Великденче”, район "Люлин", за:

- Английски език
- Футбол
- Йога
- Приложни изкуства
- Модерни танци
- Народни танци.