Назад

Детска градина № 184 „Мечо Пух”, район "Слатина"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие на ДГ № 184 „Мечо Пух”, район "Слатина"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 184 „Мечо Пух”, район "Слатина", за: английски език, таекуон-до, плуване – извън детската градина, футбол, модерни танци и мажоретки, народни танци, приложни изкуства, солово пеене.