Назад

Детска градина № 17 „Мечо Пух”, район "Младост"

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 17 „Мечо Пух“ извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 17 „Мечо Пух”, район "Младост", за:

- Приложни изкуства
- Йога.