Назад

Детска градина № 142, район "Красно село"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 142, район "Красно село", за:

- Спортно-подготвителни и двигателни дейности.