Назад

Детска градина № 141 „Славейкова поляна”, район "Лозенец"

Обява относно удължаване срока за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 141 „Славейкова поляна”

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 41 „Славейкова поляна”, район "Лозенец", за: фолкнетика, физкултура, подвижни игри и футбол, йога, плуване (детската градина няма басейн), класически балет, солово пеене на българска естрадна музика и пиано, театрално-приложни дейности.