Назад

Детска градина № 165 „Латинка”, район "Изгрев"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност в Детска градина № 165 „Латинка”.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 165 „Латинка” за: езиково обучение – английски език, футбол, плуване, народни танци, латино и модерни танци.