Назад

Детска градина № 11 „Мики Маус”, район "Младост"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителна образователна дейност извън основните форми на педагогическо взаимодействие


Допълнителни образователни дейности на ДГ № 11 „Мики Маус” за: шахмат.