АКАДЕМИЯ ЗА "ВИЗИОНЕРИ"

 


Новата инициатива на Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, е изцяло насочена към младите хора на София.

„Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е създадена, за да провокира младото поколение в търсенето, идентифицирането на обществено значими проблеми и намирането на техните решения. „Академия за ВИЗИОНЕРИ“ е инкубатор на иновативни идеи от млади хора за общността. 

Утвърдени експерти в различни области на познанието ще подпомагат младите визионери в процеса по създаване и реализиране на иновативни идеи с кауза, разкривайки им нови подходи, методи и добри практики за успешна реализация на идеите.

Най-добрите проекти, създадени в рамките на обучението ще бъдат финансирани. За реализацията на визионерските идеи, както и за тяхното популяризиране, младежите ще могат да разчитат изцяло на професионалната подкрепа на ментор и екипа на дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община.


Програмата на Академията предвижда:

 • Подаване на информационна карта за участие – м. ноември 2020 – м. февруари 2021;
 • Мотивационни обучителни сесии от експерти – в периода април – май 2021 г.;
 • Представяне на идеите, родени по време на обучението;
 • Финансиране на най-добрите идеи;
 • Подкрепа от ментор при реализацията на идеите;
 • Популяризиране на идеите; церемония по награждаване и връчване на специален приз.


Академия за ВИЗИОНЕРИ е разделена в 5 направления:

 • Екология и градска среда, с мотиватори – Любо Георгиев, Елица Панайотова 
 • Спорт и здраве, с мотиватори – Виктор Кирков, Тереза Маринова
 • Изкуство, култура, образование и наука, с мотиватори – Светлана Ломева, Любов Костова
 • Гражданско и  здравно образование и медийна грамотност, с мотиватори – Яна Пеловска, д-р Радосвета Стаменкова
 • Подкрепа на хора в неравностойно положение, рискови групи, животни в риск, с мотиватори – Юлия Георгиева, Дора Радева от фондация „Четири лапи“.


Инициативата е със свободен достъп и е насочена към младежи от 15 до 29 години, живеещи на територията на София.


Всеки желаещ да се включи, следва да избере едно от петте направления и да се регистрира до края на месец февруари 2021 г. чрез попълване на 

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА

Попълнената информационна карта трябва да се изпрати на e-mail: MLADI@SOFIA.BG


Място на провеждане на обученията:

 • Софийска лаборатория за иновации, ул. "Сердика" № 1, ет. 3.

При наложени противоепидемични мерки към датата на стартиране на обучителните сесии, дейностите ще преминат в електронна среда.