Значителен е напредъкът по ремонта на Западен парк

Значителен е напредъкът по ремонтните дейности на Западен парк, като след възстановяването на работата по мащабния строителен обект, голяма част от подобектите в него вече са в напреднал етап на завършеност. Това показа проверка на терен, извършена от зам.-кмета по екология в Столична община Десислава Билева.

След рестарта на ремонта в парка основните обекти в проекта вече са изпълнени. Изцяло е изградена подземната инфраструктура, направени са основите на всички алеи. Завършен е главният вход откъм бул. "Сливница", като е излята стоманобетоновата конструкция на входната арка, стената с чешмата в източна посока, положена е цялата настилка и е изградена отводнителната система на площадното пространство. Монтирани са електрическите стълбове и осветителните тела. Изпълнен е второстепенният вход към лесопарка в югозападна посока. Извършени са цялостните конструктивни дейности и на някои подобекти: зелено училище, сух фонтан, детска площадка, алпинеум и езеро. 

Продължава работата и по всички останали подобекти – розариума, цветната изложба, пикник къта, площадката за разходка на кучета, площадката за обучение на кучета. Изграждат се настилките по алеите като се оформят завършващите детайли – гранитни плочи, паважна настилка, тактилни плочи, филцова настилка – архитектурен рисунък съгласно детайлите на проекта.

Към момента се изгражда поливната система, като в хода на ремонтните дейности максимално е запазен автентичният вид на парка.

Предстои доставката на парковото обзавеждане и ландшафтното оформление.

“Това е най-мащабният ремонт на Западен парк в последните 50 години. Очаква се, след като той е завършен, представителната част на парка да придобие изцяло европейски вид” – коментира зам-кметът Билева.

Столична община реализира ремонта с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.


18.08.2020