Зелените трамвайни релси от "Руски паметник" ще бъдат удължени до пл. „Македония“

Оформя се линеен градски парк

Зелените трамвайни релси от пл. "Руски паметник" ще бъдат удължени до пл. „Македония“, а в зоната ще бъде оформен линеен градски парк. Промените в проекта дават възможност да бъде направена по-зелена градска среда.

Прекратяването на процедурата за реконструкция на трасето на трамвай № 5 от "Руски паметник" до "Княжево" даде възможност да бъдат направени промени в проекта. С тях се запазват 163 места за паркиране, както и локалните платна за движение.

"С промените, направени от едно от най-големите френски архитектурни бюра „Вилмот архитекти“ (http://www.wilmotte.com/fr) се предвижда увеличение на озеленяването – 467 дървета и 3720 кв. м зелени площи. Осигурява се пешеходното и велодвижението и се създават места за почивка. Напречните връзки ще бъдат обогатени с по-подходящи пресичания на трамвайното трасе" – каза кметът на София Йорданка Фандъкова.

Запазването на броя на местата за паркиране е едно от основните ни изисквания, защото прилежащите зони са строени в началото на миналия век, повечето от сградите нямат гаражи и хората, които живеят там, нямат места за паркиране.

Архитектите от „Вилмот архитекти“ ще консултират по промените, а архитектите от българска страна трябва да преработят документацията.

05.01.2019