Здравен портал обединява общинските лечебни заведения в София

Новият здравен портал   https://sofia.myhealth.bg/,  в който е събрана актуална информация за всички общински лечебни заведения в София и специалистите, работещи в тях, днес беше официално представен от зам.-кмета на София Дончо Барбалов, председателя на комисията по здравеопазване в СОС д-р Веселин Милев и инж. Детелин Кръстев,  управител на Global System Solution.

В портала има информация за близо 800 лекари от 35 специалности, които работят в 37 общински лечебни заведения – многопрофилни и специализирани болници, ДКЦ-та, медицински центрове, болници за долекуване. 500 от специалистите са предоставили графици с часове за преглед, така че пациентите могат да си резервират час онлайн. Останалите лекари са дали телефони за връзка.

Освен резервация на час, пациентите могат да проверяват и резултатите от направени изследвания в конкретната болница или ДКЦ. Целта е да бъдат улеснени пациентите и лекарите, като се спестява чакането пред кабинетите.

В здравния портал има информация и карта с адреса на всяко лечебно заведение, дадени са контакти, както и кратка информация за всеки специалист.

За да ползва услугата,  потребителят трябва да се регистрира. След това ще има право да си направи до 5 резервации за преглед.  Ако се установи, че потребителят е злонамерен и умишлено блокира часове, без да има нужда от тях, профилът му ще бъде блокиран.

За пациентите под 18-годишна възраст е необходимо да се регистрира родител, от чието име да се прави резервация за преглед.

Търсачките в здравния портал са различни, така че има възможност да се правят различни видове справки: за конкретен специалист, по район или за дадено лечебно заведение.

В здравния портал може да се влиза и през сайта на Столичната община – https://www.sofia.bg/health

11.10.2017