"Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

1. Апартамент № 43 на две нива с площ 97,25 кв. м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, секция “A“, VIII (осми) етаж. Начална месечна наемна цена: 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет) лева без ДДС. Депозит: 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет) лева.

2. Апартамент № 1 с площ 97,75 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Банат'' № 16 (стар адрес: ул. "Орел'' № 6). Начална месечна наемна цена: 667,00 лв. (шестстотин шестдесет и седем) лева без ДДС. Депозит: 667,00 лв. (шестстотин шестдесет и седем) лева.

3. Апартамент № 4 с площ 66,03 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Банат'' № 16 (стар адрес: ул. "Орел'' № 6). Начална месечна наемна цена: 475,00 лв. (четиристотин седемдесет и пет) лева без ДДС. Депозит: 475,00 лв. (четиристотин седемдесет и пет) лева.

4. Апартамент № 6 с площ 57,94 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55 – 57. Начална месечна наемна цена: 408,00 лв. (четиристотин и осем)  лева без ДДС. Депозит: 408,00 лв. (четиристотин и осем лева) лева.

5. Подземен гараж № 6 с площ 18,54 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55 – 57. Начална месечна наемна цена: 83,00 лв. (осемдесет и три) лева без ДДС. Депозит: 83,00 лв. (осемдесет и три) лева.

6. Търговски обект – закуски и кафе, с идентификатор 68134.101.125.1.18 и застроена площ 28,7 кв. м, находящ се на партера на сграда в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 10. Начална месечна наемна цена: 667 лв. (шестстотин шестдесет и седем) лева без ДДС. Депозит: 667 лв. (шестстотин шестдесет и седем) лева.

7. Апартамент № 35 със ЗП 92,75 кв. м, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, секция “Б“, VII (седми) етаж, район „Младост". Начална месечна наемна цена: 583,00 (петстотин осемдесет и три) лева без ДДС. Депозит: 583,00 (петстотин осемдесет и три) лева.

8. Апартамент № 39 със ЗП 72,69 кв. м, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, секция “Б“, осми и девети жилищен етаж, район „Младост“. Начална месечна наемна цена: 458,00 (четиристотин петдесет и осем) лева без ДДС. Депозит: 458,00 (четиристотин петдесет и осем) лева.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 28.04.2021 г. от 10:00 часа в офиса на „Заводпроект” ЕООД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, ет. 7.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. (пет лева) без ДДС, платима в брой в офиса на „Заводпроект” ЕООД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, ет. 7, всеки работен ден от 12.04.2021 г. до 26.04.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 27.04.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч., в деловодството на „Заводпроект” ЕООД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 12.04.2021 г. до 26.04.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-23.

12.04.2021