Завърши консервацията и реставрацията на Западната порта на Сердика

Досега са разкрити археологически останки от западната крепостна стена, части от главна антична улица - декуманус

Завърши първи етап от реставрацията и консервацията на Западната порта на Сердика, заедно с благоустрояването на пространството в археологически парк. Проектът за "Консервация, реставрация, експониранe и благоустрояване на археологически парк "Западна порта  на Сердика" е част от проекта „Античната история на София-културно-историческото наследство достъпно за всички”, който се изпълняваме по договор между Столична община и Министерство на културата по  мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма BG08 "Културно  наследство и съвременни изкуства". Партньор  на Столична община по проекта е Норвежкия институт за изследване на културното наследство

Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери обекта в присъствието на министъра на културата Боил Банов и заместник-кмета на Столична община д-р Тодор Чобанов.

Досега са разкрити археологически останки от западната крепостна стена, северната кула от  портата, части от главна антична улица (декуманус), северозападна ъглова триъгълна кула, античен канал, постройки във вътрешността на укрепения град, фрагменти от  мозайка на внушителна по размери сграда в североизточната част и др.

По проекта  бяха изпълнени консервационно-реставрационни дейности на разкритите археологически останки, конструктивно укрепване на ул. "Георг Вашингтон" с пилотни и анкерни конструкции, което да позволява археологическо проучване в източна посока, Изпълни се ново благоустрояване и   озеленяване на обекта. Изградиха се пространства за беседи, културни изяви, които предстои да се организират.

Западната порта на Сердика, която е част от Историко-археологическия резерват "Сердика-Средец", е със статут на археологическа недвижима културна ценност с категория "национално значение". Обектът притежава изключително висока културна стойност и историческа значимост. За  първи път е проучван между 1975 и 1980 г. от екип археолози на  Музея за история на  София, под ръководството на ст.н.с. Магдалина Станчева. От 2011 до 2013 г. проучванията бяха възобновени от НАИМ на БАН, с финансиране по Столична програма "Култура".

Кметът Фандъкова посочи също, че е поискала от Министерство на културата да бъдат преразгледани отнетите миналата година статути на къщите на бул. „Цариградско шосе“ № 37 и на ул. „Шести септември“ № 49 и да се спре безконтролното снемане на статути на къщи паметници на културата. Подновяваме и предложението си към Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) да дигитализираме за наша сметка целия архив на паметници на културата, които се намират на територията на София.

За паметниците на културата от местно значение Фандъкова посочи, че ще използваме възможността, която ни дава Закона за културното наследство при отказ от страна на собствениците, да възстановим сградата чрез учредяване на ипотека на имота. Вече разговарях с Общинска банка и подготвяме специална такава програма, каза също кметът Фандъкова. 

Фотограф: Гео Калев

11.05.2017