Завърши цялостната реконструкция на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Проф. д-р Георги Павлов"

Завърши цялостната реконструкция на професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии. „Получихме училището от държавата преди 2 г. и успяхме да го включим в проекта за цялостна модернизация на 27 училища и градини по ОП „Региони в растеж“. Това каза кметът Фандъкова при посещението си в  обновената сграда и припомни, че при цялостната модернизация са изпълнени всички енергоспестяващи мерки – подменена е изцяло дограмата, положена е топлинна изолация на всички фасадни стени и са поставени енергоспестяващи осветителни тела. Старата отоплителна инсталация на нафта е подменена с централно топлоснабдяване, разширен е физкултурният салон, изградено е ново игрище и е извършен цялостен ремонт на двора. Монтиран е асансьор и е извършан основен ремонт на всички помещения заедно с ново обзавеждане и оборудване на класните стаи. Водещото при обновяване и модернизирането на обекта е запазването на архитектурния облик на двете сгради. Общата стойност на проекта е  1 611 208,52 лв., като европейското финанисране ЕФРР): 1 189 999,24 лева. Изпълнител на строителните дейности е  ДЗЗД „ТЕВА”.

В район „Илинден“ в последните години инвестирахме 10 млн. лв. в строителството на 5 нови детски градини и в момента се работи по 7 обекта, включително и изграждането на още една  нова сграда на детска градина за 4 групи, каза още Фандъкова.  

На събитието присъстваха зам.-кметът на Столичната община Ирина Савина и кметът на район „Илинден“ Иван Божилов.  

 

22.04.2019