Затваря се железопътният прелез „Казичене“ – ул. „Серафим Стоев“

Поради извършване на строителни дейности от НКЖИ за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин от 01.02.2019 г. се въвежда  нова организация на движение, като се затваря временно  жп прелез „Казичене” – ул. ”Серафим Стоев”. 

 

31.01.2019