Заседание на Консултативен съвет по политиките за младежта

Нa 12 юли от 18 ч. в зала № 5 на Столична община ще се състои заседание на Консултативния съвет по политиките за младежта (КСПМ). В състава на обществения орган, оглавяван от кмета на Столична община, са включени представители на младежки организации, ученически и студентски съвети, неправителствени организации, експерти от направления на СО и общински съветници от СОС.

Съветът изготвя предложения за прилагане на добри практики в областта на младежките дейности чрез дискусии по актуални теми, касаещи модерния млад градски човек. КСПМ обсъжда идеи и взима решения за осъществяване на общинската политика за развитие на младежта.

 

 

09.07.2018