Заседание № 46 на ОССП (№ 6 / 2016) / 13.07.2016 г.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за промяна на Правилата за извършване на специализиран превоз на трудноподвижни лица на територията на Столична община;
  2. Обсъждане на предложения за промени в Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”;
  3. Разни.

Място на провеждане: ул. „Московска" № 33 – официална зала
Дата на провеждане: 13.07.2016 г.
Начален час: 10:00

06.07.2016