Заседание № 26 на ОССП (№ 5 / 2013) / 27.08.2013 г.
Дневен ред:
 
  1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община;
  2. Разни.
Място на провеждане: залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Мария Луиза” 88, ет. 5

Дата на провеждане: 27.08.2013 г.

Начален час: 10:00
07.08.2013