Засадиха 15 800 фиданки в Новата гора на София

В рамките на пролетния залесителен сезон в Новата гора на София засадиха 15 800 фиданки. В  четирите уикенда на акцията се включиха 1 200 доброволци от фирми, неправителствени организации и граждани,  които засадиха  новите фиданки акация. Инициативата ще продължи и през есента.

Новата гора на София край "Суходол" е един от най-мащабните проекти, който Столична община провежда трета година, и се изпълнява само от доброволци. Засаждането се организира със съдействието и под експертизата на лесовъдите от Общинското предприятие "Управление на общински земи и гори", които продължават грижата и наблюдението на фиданките.

15.05.2019