Заповед № СОА20-РД09-1808/15.05.2020 г. за предприемане на необходимата организация за работа с деца и/или младежи и предприемане на действия за недопускане на разпространението на коронавирус (COVID-19) от директорите на социалните услуги

 

Заповед № СОА20-РД09-1808/15.05.2020 г. за предприемане на необходимата организация за работа с деца и/или младежи и предприемане на действия за недопускане на разпространението на коронавирус (COVID-19) от директорите на социалните услуги:

- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Сава Филаретов"
- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Свети Врач"
- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Княз Борис I"
- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Дъга"
- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания "Слънчоглед"
- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – кв. "Лозенец", ул. "Кричим"
- Дневен център за деца и/или младежи с увреждания – бул. "Сливница".

15.05.2020