Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2022 г.


Заповед № СОА22-РД09-696/30.03.2022 г. на кмета на Столична община за утвърждаване на формули и правила за разпределение на бюджета по дейности в общинските образователни институции за 2022 г. в изпълнение на чл. 282, ал. 6 – 13 и чл. 283, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 

12.04.2022