Заповед № СОА22-РД09-1423/18.08.2022 г. на кмета на Столична община за удължаване на срока за осъществяване на контрол на въведените противоепидемични мерки в масовия градски транспорт до 25.08.2022 г.

Със Заповед № СОА22-РД09-1423/18.08.2022 г. на кмета на Столична община се удължава срока за извършване на проверки относно спазване на противоепидемичните мерки, свързани със задължителното поставяне на защитна маска за лице (с изключение на деца под 6 годишна възраст) в транспортните средства за обществен превоз на територията на Столична община и прилежащите им спирки и станции на закрито до 25.08.2022 година.

18.08.2022