Заповед № СОА22-РД09-1371/11.08.2022 г. на кмета на Столична община за осъществяване на контрол на въведените противоепидемични мерки в масовия градски транспорт във връзка със Заповед № РД-01-384 на министъра на здравеопазването

Със Заповед № СОА22-РД09-1371/11.08.2022 г. кметът на Столична община нарежда считано от 11.08.2022 г. до 18.08.2022 г. изпълнителният директор на „Център за градска мобилност“ ЕАД, съвместно с началника на Сектор „Общинска полиция"/директора на Столична дирекция на вътрешните работи - МВР, да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация, за определяне на нарочни екипи, които да извършват проверки, относно спазване на противоепидемичните мерки, свързани със задължителното поставяне на защитна маска за лице (с изключение на деца под 6 годишна възраст), когато се намират в транспортните средства за обществен превоз на територията на Столична община и прилежащите им спирки и станции на закрито.

Заповед № СОА22-РД09-1371/11.08.2022 г. отменя Заповед № СОА22-РД09-1254/22.07.2022 г., допълнена със заповед № СОА22-РД09-1325/03.08.2022 година.

 

11.08.2022