Заповед № СОА21-РД40-68/23.03.2021 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД40-77/12.09.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на ПИ във връзка с реализацията на обект: Изграждане на Източна тангента - I етап в участъка от бул. „Владимир Вазов" до „Северна скоростна тангента", р-н "Подуяне"

 

Заповед № СОА21-РД40-68/23.03.2021 г. на кмета на Столична община за изменение на Заповед № СОА20-РД40-77/12.09.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на ПИ във връзка с реализацията на обект: Изграждане  на  Източна тангента  -  I  етап  в  участъка  от  бул. „Владимир  Вазов"  до  „Северна  скоростна тангента", р-н "Подуяне".

Заповед № СОА21-РД40-68/23.03.2021 г. на кмета на Столична община

20.04.2021