Заповед № СОА21-РД09-1381/21.10.2021 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община (изм. и доп.), за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак


Заповед № СОА21-РД09-1381/21.10.2021 г. за изменение на Заповед № СОА20-РД09 2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община (изм. и доп.), за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак.

21.10.2021