Заповед № СОА20-РД09-1803/15.05.2020 г. на кмета на Столична община за създадане на необходимата организация от директорите на социалните услуги – Преходни жилища – за недопускане разпространението на COVID-19
Заповед № СОА20-РД09-1803/15.05.2020  г. на кмета на Столична община за създадане на необходимата организация от директорите на социалните услуги – Преходни жилища – за недопускане разпространението на коронавирус 2019-nCov
15.05.2020