Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на кмета на Cтолична община

Заповед № СОА20-РД09-1767/08.05.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № СОА20-РД09-1487/14.03.2020 г., Заповед № СОА20-РД09-1580/31.03.2020 г. на кмета на Столична община във връзка с разпространението на Covid-19.

1. Създават се т. 1а:

„1а. Като изключение от т.1, се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на определени от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съгласувано с министъра на здравеопазването, изисквания и организация на работа на тези обекти, както и при стриктно спазване на описаните в Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.”

  1. Създават се т. 5а, т. 56 и т. 5в:

„5а. Допуска се, упражняването на индивидуален спорт на открито, в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др., при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

56. Допускат се, посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при стриктно спазване на описаните в Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

5 в. Допускат се посещения на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.“

 

08.05.2020