Заповед № СОА20-РД09-1761/08.05.2020 г. за промени в разписанията на „Метрополитен“ ЕАД от 11.05.2020 във връзка с разпространението на COVID-19

 

Заповед № СОА20-РД09-1761/08.05.2020 г. за промени в разписанията на „Метрополитен“ ЕАД от 11.05.2020 г. във връзка с разпространението на COVID-19.

08.05.2020