Заповед СОА17-РД09-472/25.04.2017 г. на Кмета на Столична oбщина за предоставяне на функции по ЗУТ и по ЗУО на длъжностни лица от столичната общинска/районна администрация на главните архитекти на райони в СО
25.04.2017