Заповед РД-02-15-16-24.01.2017 г. във връзка с изпълнението на железопътния участък гара Волуяк – гара Петърч по Проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман”

Заповед РД-02-15-16/24.01.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство във връзка с изпълнението на железопътния участък гара Волуяк – гара Петърч по Проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман”.

01.02.2017