Заповед РД-02-15-132-16.12.2016 г. за разрешаване изработването на проект за обект: „Модернизация на Железопътен участък гара София-гара Волуяк", част от проект „Развитие на железопътен възел София”

Заповед РД-02-15-132-16.12.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешаване изработването на проект за обект: "Модернизация на Железопътен участък гара София-гара Волуяк", част от проект "Развитие на железопътен възел София".

11.01.2017