Заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с обект: "Изграждане на ул. „3-та" – етап 2 в участъка от о.т.191 до о.т.101, между кв. 30 и кв. 48, м. „Малинова долина" 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част", район „Студентски"

 

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена  заповед на кмета на Столична община за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на ул. „3-та" – етап 2 в участъка от  о.т.191 до о.т.101, между кв. 30 и кв. 48, м. „Малинова долина" 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та  и 6-та  част", район „Студентски".

Заповед № СОА21-РД40-138/29.09.2021 г. на кмета на СО

 

05.10.2021