Започват строителни работи по релсовия път на ул. "Алабин"

 

Кметът Фандъкова провери реконструкцията на бул.“Цар Борис III

 

"Строителните дейности по бул. "Цар Борис III" се изпълняват в график, въпреки затруднения вследствие на дъждовете. Към момента са изпълнени всички демонтажни работи и предстои да започне монтажът на новия релсов път, като изпълнението ще стартира, когато времето позволява. Завършва работа по локалното южно платно на пл. "Македония" и в неделя, 20 юни, ще се промени движението, като строителните дейности ще се прехвърлят по северното платно. Очаквам преди 15 септември локалните платна да бъдат готови, за да може да се облекчи движението на автомобилите и градския транспорт в района." Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която провери работата на бул. “Цар Борис III“, където се изгражда нов релсов път. На проверката присъства и зам.-кметът по направление строителство инж. Ангел Джоргов.

На 20 юни, неделя, започва работа и на участъка по ул. "Алабин" между бул. "Хр. Ботев" и ул. "Лавеле", поради което ще има и промяна в организацията на движение на градския транспорт. Този участък трябва също да е готов наесен. Продължава движението на заместващата автобусна линия.

Извършва се и реконструкция на ул. "Николай Коперник" в "Слатина", бул. "Тодор Каблешков" в "Триадица" и ул. "Шишман" в „Средец“.

В началото на юли се предвижда да започне и реконструкция на бул. "Първа българска армия".

Дейностите по бул. “Цар Борис III“ се изпълняват по проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, финансиран  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН  BG16RFOP001-1.041-0001-С01, изменен с № BG16RFOP001-1.041-0001-С03 от 12.02.2021 г.

Общата стойност на проекта „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II” е 115 240 113,94 лв., от които  84 126 726,93 лв. Европейско съфинансиране, 14 845 892,98 лв. Национално съфинансиране и 16 267 494.03 лв. собствен принос на Столична община. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

КАРТА

 

 

 

18.06.2021