Започват обществените обсъждания на Наредбата за нискоемисионните зони

С цел подобряване качеството на атмосферния въздух Столична община изготви Проект на наредба, с която се създават зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Създаването на Наредбата за нискоемисиони зони е едно от изисквания на Софийски градски съд за ограничаване на замърсяването на въздуха в София. Проектът е внесен в Столичния общински съвет и качен за публичен достъп на страницата на Столична община. Всички становища, които бъдат получени през следващия месец, ще бъдат обсъдени от ресорните комисии на градския парламент.

 

С Наредбата се предлага създаването на две нискоемисионни зони по отношение на транспорта.

Първата е зоната „Малък ринг“ в карето между бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Ген. Скобелев“, ул. „Опълченска“, бул. „Сливница“. Втората е зоната „Голям ринг“ в карето между бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, бул. „П. Яворов“, ул. „Атанас Дуков“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“, бул. „К. Величков“.

Предложените ограничения в двете зони засягат поетапно автомобилите в ниските екологични групи (от първа до трета екологична група). Предложението е за ограничение на движението им в периода от 1 декември до 28 февруари, в който се регистрират най-сериозните превишения на нормите на фини прахови частици.

Първото ограничение ще обхване само "Малкия ринг" на градския център, като влезе в сила от 1 декември тази година и ще важи за най-замърсяващите автомобили от първа екологична група с ЕВРО 1 и ЕВРО 2 стандарт.

Зона

Считано от

Забрана за МПС от категория

„Малък ринг" 01.12.2022 г. М1 и N1 с екологична група Първа

„Малък ринг"

01.12.2025 г.

М1 и N1 с екологична група Втора

„Малък ринг"

01.12.2028 г.

М1 и N1 с екологична група Трета

„Голям ринг“

01.12.2025 г

М1 и N1 с екологична група Първа

„Голям ринг“

01.12.2028 г.

М1 и N1 с екологична група Втора

 

M1 е категория за моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8.

N1 е категория превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

По предварителните данни през "Малкия ринг" на градския център преминават 171 079 превозни средства за 24 часа, а през "Големия ринг" – 304 911 превозни средства за денонощие. Ограниченията ще важат през зимния период и ще засягат автомобилите с нисък екологичен стандарт, който отделят повече вредни емисии.  

 

Столична община предлага гратисен период до 1 януари 2023 г. за ефективното налагане на административни санкции.

 

С Наредбата се предлага и въвеждане на зоната за ниски емисии за употребата на твърди горива за битово отопление от 2025 г. за районите с изградена топлопреносна мрежа. Това са: "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица". Към момента Столична община изпълнява 2 проекта за безплатна подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи и гражданите, които желаят, могат да подават заявления за включване.

С Проекта за наредба за нискоемисионните зони се предлага забрана за употребата на твърди горива за битово отопление на цялата територия на Столична община от 2030 г. Въвеждането на зони с ниски емисии е разпространена и ефективна мярка, която много европейски столици и големи градове прилагат като мярка в борбата с мръсния въздух. Зоната с ниски емисии от транспорт се комбинира със зоната с ниски емисии от битово отопление, като така положителният ефект от зоните се наслагва за по-добро качество на въздуха.

 

 

 

 

17.06.2022