Започват обработки срещу ларви на комари и кърлежи

Започват обработки срещу ларви на комари и  кърлежи
        
От 02.04.2018 г., стартира ларвицидната обработка срещу комари на изкуствени и естествени водоеми и разливи и временни биотопи на комари по речни корита.

След средата на м. април при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработки на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината срещу кърлежи и гризачи (дезакаризация и дератизация).

График за изпълнение на обработките ще се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при ниско (окосена) трева за кърлежите и бълхите. Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20.00 часа.

Обработват се общински зелени площи.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – за използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Специализиран контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

График за обработка срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи за м. април - “Д.Д.Д. - 1” ООД

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Агроинсект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 5)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Пали Пест Протект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 1)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Пали Пест Протект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 2)

График за дезинсекция, дезакаризация и дератизация - "Агроинсект" ЕООД (Списък на обектите в позиция 3)

График за обработка срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи за м. май - “Д.Д.Д. - 1” ООД

30.03.2018