Започват обработки на зелени площи срещу комари и бълхи

До момента са извършени обработки срещу кърлежи, ларви на комари и гризачи

Столичната община под контрола на Регионалната здравна инспекция извършва необходимите задължителни обработки, предвидени за годината за кърлежи, комари и бълхи.

До момента през месеците април и май са извършени обработки срещу ларви на комари, както и обработки срещу кърлежи и гризачи. Дейностите се изпълняват съобразно предписание от Регионалната Здравна инспекция.

При благоприятни метеорологични условия от 15 юни започват обработки срещу възрастни комари (имагоцидна) и обработка срещу бълхи.

 

Предстоящи обработки за месеците юни – юли 2021 г.
 

На основание Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Столична община провежда обработки на общински зелени площи срещу комари, бълхи, кърлежи, върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината.

Към момента за 2021 година са изпълнени следните дейности:

Извършено до момента:

До момента през месеците април и май са извършени: ларвицидна обработка срещу комари, обработка срещу кърлежи и гризачи, съобразно даденото предписание от СРЗИ.

Предстои да бъде извършено:

Предстои да бъдат извършени обработките срещу възрастни комари (имагоцидна) и обработка срещу бълхи, съгласно годишния график през месец юни – юли 2021 г.

Задължителните годишни обработки са следните:

  • трикратна обработка срещу комари, в т.ч. 1 ларвицидна през м. март – април, и при необходимост допълнителни ларвицидни през април – май и 2 имагоцидни – юни – юли, август –  септември;
  • двукратна обработка срещу кърлежи през м. април – май и август – септември;
  • еднократна обработка срещу бълхи през м. юни – юли;
  • двукратна обработка срещу гризачи през  м. март – април и септември – октомври.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при ниска (окосена) трева за кърлежите и бълхите.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа, а срещу комари късно вечерта след 20:00 часа.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Специализиранят контрол се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

15.06.2021