Започват дейности по залесяване в "Борисовата градина"

Днес, 01.03.2020 г., започват дейности по залесяване в "Борисовата градина", в изпълнение на проект на Лесотехнически университет – София – съгласно изготвените технологични планове за залесяване на отдела със смесени култури.

Дърветата за засаждане в “Борисова градина”, обект 2, са по периферията на лесопарка, граничещ с бул. „Цариградско шосе“ и участъка, заключен между бул. „Драган Цанков“, бул. „П. К. Яворов“ и ул. „Незабравка“ и са от вид явор с размери 1,7 – 2,0 м.

01.03.2020