Започва тестването на учителите в София

От 25 януари стартира поетапно скринингово изследване за  COVID-19 чрез антигенен тест на педагогическия и  непедагогически персонал  в  училищата  на територията на Столична община. Изследването се провежда по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова и директора на СРЗИ Данчо Пенчев и с подкрепата на РУО – София-град.

В скрининга ще се включат 10 общински диагностично-консултативни центъра,  както следва: VIII, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, XX, XXII, XXIV и XXV ДКЦ, също така  и  кабинетът на СРЗИ на ул. „Враня“ 20.

Изследвания ще се правят на всички желаещи учители и непедагогически персонал съобразно съгласувани  графици с директорите на училищата и управителите на ДКЦ. 

22.01.2021