Започва премахването на сухите и опасни дървета, разположени до 25 м от алеите в "Борисова градина"

От днес започва работата по изпълнение на решението на постоянната Комисия по околна среда към Столичния общински съвет за премахване на сухите и опасно наклонени дървета, разположени до 25 м от алеите в пилотна Зона 1* на лесопарковата част на парк "Борисова градина". Съгласно същото Решение на останалите, маркирани през 2017 г. дървета от същия пилотен участък, ще се осъществяват мероприятия по кастрене на опасните клони.

Дърветата, маркирани за отрязване, са с поставена общинска синя марка с номера № 33 или № 44 в основата на дървото, така че марката да остане видима и след премахване на дървото. Дърветата, на които ще бъдат извършени единствено мероприятия по кастрене на сухи и опасни клони, са отбелязани със син спрей на едно място – на гръдна височина.

Всички мероприятия ще се извършват от специализиран екип на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“, като членовете на екипа ще бъдат облечени със специализирано обозначаващо работно облекло. Обозначени ще бъдат и превозните средства, с които ще се извеждат отрязаните дървета и клони от парка. Всички мероприятия ще се извършват единствено в рамките на работния ден. Изрязаните дървета и клони ще бъдат своевременно извозвани до Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци „Хан Богров” и от тях ще бъде произвеждан компост. Всички граждани могат да проследят маршрута на камионите, въвеждайки номера на съответното МПС в сайта на Изпълнителна агенция по горите: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi  

Мероприятията са част от професионалната поддръжка на лесопарка и ще окажат благоприятно въздействие върху естественото възобновяване на растителността в него.

*Пилотна Зона 1 е зоната от лесопарковата част на парк „Княз-Борисова градина“, която е разположена между бул. „Цариградско шосе“, бул. „П. Ю. Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски“ в парка.

09.01.2018