Започва пилотен проект „Вдъхновяема енергия“ в 10 училища

 

10 училища ще изпълняват пилотен проект на Столична община „Вдъхновяема енергия“. Чрез него по интерактивен и достъпен начин в рамките на учебната година ще бъде представена темата: „Енергия и нейното влияние върху климата и въздуха" пред ученици от 1. до 4. клас. Заниманията ще се провеждат в часа на класа или другo подходящo време. Днес пред директорите на училищата експерти от дирекция „Климат, енергия и въздух“ презентираха целите на проекта и предоставиха образователни пакети, които ще бъдат използвани  в учебния  процес.

„Ние разчитаме на това сътрудничество, за да може да  представим пред децата по достъпен начин важни неща, отнасящи се до дейностите за смекчаване на изменението на климата и адаптиране към негативните последици от климатичните промени“ – сподели заместник-кметът по екология на София Йоана Христова. Тя се надява, че с образователния пакет, който включва: модел на вятърна турбина, соларен фотоволтаичен модел и соларен модел за затопляне на вода, ще се привлече вниманието на децата и те ще могат да  наблюдават и участват в процеси, свързани с възобновяемата енергия. Христова обсъди с директорите и учителите необходимата обратна връзка, която ще даде възможност проектът да се развива.

До края на първия учебен срок експерти от дирекция „Климат, енергия и въздух“ ще проведат демонстрационни уроци в училищата.

 

 

 

 

05.11.2019